Wsparcie dla obrotu produktami leczniczymi

Pragniemy przedstawić kompleksowe rozwiązanie w formie oprogramowania, które wspiera Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Stworzyliśmy aplikację, która zgodnie z nowymi wytycznymi i warunkami, wspomaga tworzenie raportów wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia. Obowiązek ten mają wszystkie podmioty, które prowadzą obrót wyrobami medycznymi.

Ważna informacja

Nowelizacja ustawy o Prawie farmaceutycznym wymaga, by przedsiębiorstwa sprzedające produkty lecznicze, wyrobami medycznymi oraz produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego, muszą przesyłać informacje do ZSMOPL. To skrót od Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Zgłaszać w formie raportów należy różne logistyczne operacje.

ZSMOPL_blogElastyczność w integracji

System ZSMOPL to rozwiązanie, które musi spełniać pewne wymagania. Dajemy rozwiązanie, z którym z łatwością będą przekazywane dzienne raporty. Hogart pozwoli na swobodną realizację wymogów nowych przeisów, jeśli chodzi o konieczność przekazywania egzekwowanych danych. Współpraca aplikacji z wieloma programami ERP pozwala na doskonałe dopasowanie do systemów. Dodatkowo, możemy stworzyć też dedykowaną integrację na życzenie. Więcej informacji o zintegrowanych systemach ERP, można uzyskać na https://www.hba.hogart.com.pl/zsmopl/.

Pomoc od strony prawnej

Twórcy aplikacji współpracują także z kancelarią adwokacką, dają pełne wsparcie w zakresie wdrożenia tego rozwiązania. Dodatkowo, chodzi o obsługę prawną w pełnym zakresie, co do wymogów stawianych przez Ministerstwo Zdrowia dla ZSMOPL.

Jak przebiega raportowanie?

Proces ten to sprawnie i szybko przebiegające działanie, które jest procesem ściśle zdefiniowanym pod kątem etapów. Przede wszystkim, trzeba pobrać dane z systemu źródłowego lub systemów – jeśli pobieramy z więcej niż jednej bazy. Następnie, aplikacja przygotowuje systemowe komunikaty w formie plików XML. Te pliki po podpisaniu elektronicznym zostają przekazane do WebServie Ministerstwa Zdrowia, gdzie zastosowanie znajduje protokół SOAP. Po odbiorze danych następuje zwrotny komunikat – potwierdzający lub informujący o błędzie z ZSMOPL. Potwierdzenie z systemu w logu zostaje zarejestrowane. Jeśli wystąpi błąd zarejestrowany w logu, powiadomienie o nim zostanie wysłane na podany adres mailowy. Szczegółowe informacje oraz kontakt do osób odpowiedzialnych z Hogart można znaleźć na https://www.hba.hogart.com.pl.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*