hogart_software_house
Prawo biznesowe

Wsparcie dla obrotu produktami leczniczymi

27 listopada 2017 0

Pragniemy przedstawić kompleksowe rozwiązanie w formie oprogramowania, które wspiera Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Stworzyliśmy aplikację, która zgodnie z nowymi wytycznymi i warunkami, wspomaga tworzenie raportów wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia. Obowiązek ten mają wszystkie podmioty, które prowadzą obrót wyrobami medycznymi. Ważna informacja Nowelizacja ustawy o Prawie farmaceutycznym wymaga, by przedsiębiorstwa sprzedające produkty lecznicze, […]